Pomóżcie.. ; )

1.Stosunek masowy Fe:S w siarczku żelaza (II) wynosi 7:4. W 66 g tego związku znajduje sie:
a) 42 g Fe 24 g S
b) 24 g Fe 42 g S
c) 20 g Fe 40 g S
d)7 g Fe 4 g S

2. Cztery gramy tlenu znajduje się w:
a) 12 g H2O
b) 4,5 g H2O
c) 10.5 g H2O
d) 72 g H2O

3. Które z zaniczyszczeń powietrza powodują powstanie kwaśnych opadów?
a) pyły
b) tlenki siarki
c) sadza
d) tlenek wapnia

4. Rozkładowi poddano 1 tonę wapienia zaiwerającego 90% CaCO3.
a) podaj odpowiednie równanie reakcji chemicznej
b) oblicz masę otrzymanego tlenku wapnia
c) podaj nazwę oraz wzór struktualny związku o wzorze CaCO3

5. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 550 g NaOH uzyskując 5 dm³roztworu. Gęstość otrzymanego roztworu d=1,1 g/cm ³

Prosze pomóżcie mi w tym!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:40:07+01:00
1. odp.a
2. odp.b
3. odp. b
4.a) CaCO3=CaO+ CO2
b) 1tona to 1000kg

1000kg- x(kg)
100g- 56g x=1000kg*56g/100g=560kg

560kg -100%
x - 90% x=504kg
Odp.504kg
c) Węglan wapnia
5. Dane:
ms=550g
V=5dm3=5000cm3
d=1,1g/cmm3

ze wzoru na gęstość obliczę masę roztworu:
d=m/V
m=d*V
m=1,1g/cm3* 5000cm3=5500g

ze wzoru na Cp
Cp=ms*100%/mr
Cp=550g*100%/5500g=10%

1 5 1