Odpowiedzi

2010-02-01T15:11:24+01:00
Znaczenie fotosyntezy w przyrodzie - fotosynteza to jeden z podstawowych procesów biologicznych. Warunkuje życie na Ziemi, dzięki niej możliwa jest przemiana materii nieorganicznej w organiczną. Związki organiczne, które zostają wytworzone w trakcie tego procesu są czynnikiem budującym oraz pokarmowym. Dzięki temu procesowi możliwe jest zachowanie stabilnej sytuacji gazowej.
2010-02-01T15:15:47+01:00
Znaczenie fotosyntezy w gospodarce i życiu człowieka - wykorzystywana jako pokarm w gospodarce rybnej- bierze udział w biologicznym oczyszczaniu wód,
- zwiększa aerację, czyli napowietrzenie gleby, mineralizują glebę, jako nawóz wzbogaca glebę w próchnicę, -przemysł papierowy wykorzystuje kwas alginowy (z brunatnic) do produkcji kartonu i tektury,- w postaci agaru (z karsnorostów) znajduje zastosowanie w piekarnictwie i cukiernictwie,
- w przemyśle spożywczym używana jest do produkcji galaretek, lodów, majonezu:)