A)
6+(-4)+(-10)=
-40(-9)-3=
-16+7-28=
b)
4,3-7,4+1,1=
(-6,2)+1,6-(-2,3)=
7,8-5,4-12,1=
Jakie liczby są w miejscu kropek:
a)6+...=-4
b)-3-...=7
c)...+8=-8
d)...+2,3=-1,7
e)...-4,6=-5,2
f)1,9+...=2,1
Liczbę-1 przedstaw w postaci
a)sumy dwóch liczb ujemnych
b)różnicy dwóch liczb ujemnych
c)sumy dwóch liczb o przeciwnych znakach
d)różnicy dwóch licz o przeciwnych znakach

3

Odpowiedzi

2010-02-01T15:24:26+01:00
A)6+(-4)+(-10)=6-4-10=2-10=-8
-40(-9)-3=360-3=357
-16+7-28=-9-28=-37
b)4,3-7,4+1,1=-3,1+1,1=-2
(-6,2)+1,6-(-2,3)=-6,2+1,6+2,3=-4,6+2,3\-2,3
7,8-5,4-12,1=2,4 - 12,1 = -9,7

a)6+(-10)=4
b)-3-(-10)=7

Liczbę-1 przedstaw w postaci
a)sumy dwóch liczb ujemnych -x+(-y)=-1
b)różnicy dwóch liczb ujemnych -x-y=-1
c)sumy dwóch liczb o przeciwnych znakach -x+y=-1
d)różnicy dwóch licz o przeciwnych znakach x-y=-1

2010-02-01T15:27:05+01:00
6+(-4)+(-10)= 6- 4 - 10= -8
-40(-9)-3= 360 - 3= 357
-16+7-28= -37
b)
4,3-7,4+1,1= -2
(-6,2)+1,6-(-2,3)= - 4,6 +2,3 = - 2,3
7,8-5,4-12,1= -9,7
Jakie liczby są w miejscu kropek:
a)6+(-10)=-4
b)-3-(-10)=7
c)-16+8=-8
d)(-4)+2,3=-1,7
e)(-0.6)-4,6=-5,2
f)1,9+0,2=2,1

a)-x+(-y)=-1
b)-x-y=-1
c)-x+y=-1
d)x-y=-1
2010-02-01T15:27:21+01:00
A)
6+(-4)+(-10)=6-4-10=-20
-40(-9)-3=-40-9-3=-52
-16+7-28=-9-28=-37

b)
4,3-7,4+1,1=-2
(-6,2)+1,6-(-2,3)=-6,2+1,6+2,3=-4,6+2,3=-2,3
7,8-5,4-12,1=-9,7

LICZBY W MIEJSCA KROPEK

a)
6+x=-4
x=-4-6
x=-10
b)
-3-x=7
-3-7=x
x=-10
c)
x+8=-8
x=-8-8
x=-16
d)
x+2,3=-1,7
x=-1,7-2,3
x=-4
e)
x-4,6=-5,2
x=-5,2+4,6
x=-0,6
f)
1,9+x=2,1
x=2,1-1,9
x=0,2