Odpowiedzi

2010-02-01T16:38:32+01:00
Ogrzane w obszarach równikowych powietrze wznosi się do góry i ulega ochładzaniu co prowadzi do osiągnięcia punktu rosy i kondensacji pary wodnej.W wyniku tego codziennie tworzą się chmury dające obfite opady(deszcze zenitalne).
W zawiązku z wznoszeniem powietrza nad równikiem tworzy się układ niskiego ciśnienia.
Powietrze znad równika w górnej troposferze przemieszcza się w kierunkach wyższych szerokości geograficznych.
Nad zwrotnikami z uwagi na mniejszą grubość troposfery powietrze zagęszcza się i opada oraz stopniowo ogrzewa(nie tworzą się chmury!)w związku z tym nad zwrotnikami tworzą się niże baryczne.
Różnica ciśnień między równikiem a zwrotnikami powoduje stały ruch powietrza od zwrotników ku równikowi(wiatry pasaty).
W wyniku siły Coriolisa [koriolisa] kierunek wiania pasatów odchyla się w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowiej.
18 4 18