Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T15:23:35+01:00
Uniwersalizm – powszechność.W czasach średniowiecza oznaczał jedność religii (chrześcijaństwo), języka (łaciński) oraz państwa.Pogląd wyznawany szczególnie przez cesarza niemieckiego, Ottona III oraz papieża Sylwestra II. Zakładali oni stworzenie wielkiego, ponadnarodowego cesarstwa uniwersalistycznego, składającego się z krajów słowiańskich, niemieckich, francuskich i włoskich. Między innymi z tego powodu zorganizowany został Zjazd gnieźnieński.Uniwersaliści to ci, którzy nie zapominają o potrzebie szukania spójnych, dla wszystkich, potrzeb moralnych.
2010-02-01T15:24:15+01:00
Uniwersalizm
1. «dążenie do ogarnięcia pewnej całości, do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; też: cecha tego, co obejmuje sobą całość jakichś spraw, zagadnień itp.»
2. «postawa i poglądy uznające dominację całości nad częściami, ogółu nad jednostkami itp.»