Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy tych równań reakcji:
1)N₂+H₂-->NH₃ (liczba podpierwiastkowa [l.p.] 3)
2)Fe+HCl-->FeCl+H₂ [l.p.2]
3)N₂+O₂-->NO
4)Mn+O₂-->Mn₂O [l.p.7]
5)Al+H₂S-->Al₂S₃ [l.p.3]
6)Al₂O₃ [l.p.3] +HCl -->Al₃ [l.p.3]+H₂O

1

Odpowiedzi

2016-08-02T13:37:57+02:00