Oblicz stopień i stałą dysocjacji kwasu HR, jeżeli stężenie jonów oksoniowych (wodorowych) w roztworze wynosi 0,1 mol/dm3. Roztwór tego kwasu otrzymano po rozpuszczeniu 3,01•1022 cząsteczek i uzupełnieniu wodą do objętości 40 cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T21:33:24+01:00
[H3O+] = 0,1mol/dm3 nHR = 3,01 x 10(do)22przez6,02 x 10(do)23 = 0,05 mola. To [HR] = 0,05/ 0,04 = 1,25 mol/dm3 Stopień alfa = 0,1 x 100% przez 1,25 = 8% lub 0,08.
Stał K = alfa do kwadratu przez 1- alfa .( Nie mozna zastosować wzoru skróconego bo alfa większe niz 5%) Czyli K = 0,08 do kwadratu przez 1- 0,08 czyli K= 0,0064/0,92 = 0,006956 = 6,956 x 10 (do) -3