W niewietrzonych pomieszczeniach w których przebywaja ludzie wzrasta zawartośc dwutlenku węgla w powietrzu. Jeśli zawartośc tego gazu przekroczy więcej niż 0,1% objętości powietrza przebywający w tym pomieszczeniu ludzie stracą przytomnośc a ich życie będzi epoważnie zagrożone . Czy istnieje takie niebezpieczeństwo , jeśli w pomieszczeniu o wymiarach 4m x 5m x 3m znajdzi esię 0,09m sześciennych dwutlenku węgla? Odpowiedź uzasadnij, przedstawiając odpowiednie obliczenia.
Dane: Sukane:
Rozwiązanie:
*obliczanie objętości powietrza w całym pomieszczeniu
*obliczanie objętości dwutlenku węgla która może zagrażac osobom przebywającym w tym pomieszczeniu
*porównanie danych liczbowych (wartości 0,09m sześciennego z zawartością wynikajaca z obliczeń
Odpowiedź:

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:56:59+01:00
V=4m x 5m x 3m=60 M3

60M3 ----1OO%
X --- 0,1%
X=0,06 M3 MOŻE ZAGRAŻAĆ osobom przebywającym w takim pomieszczeniu

O,09 m3 dwutlenku węgla w takim pomieszczeniu może zagrażac przebywającym w nim ludzią