1. Podaj po jednym przykładzie oddziałowywań pomiędzy strefami Ziemi wymienionymi poniżej.
a) Odziałowywanie hydrosfery na litosfere
b) Odziałowywanie atmosfery na hydrosfere
c) Oddziałowywnie atmosfery na biosfere
d) Oddziałowywanie litosfery na atmosfere
e) Oddziałowywanie hydrosfery na biosfere

2. Rozwiąż krzyżówkę:
1). Może być względna lub bez względna ( 8 liter)
2). Określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie (5 liter)
3). Mapa prezentująca w sposób ogólny środowisko geograficzne, np. państwa, czy kontynentu ( 18 liter)
4) Umowny znak graficzny na mapie lub planie (9 liter)
5) Linia na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. ( 9 liter)
6) Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie lub planie. ( 7 liter)
7) Polega na uproszczeniu treści mapy ( 13 liter)
8). Kartograficzna na mapie ( 6 liter)
9). Mapa wykonana w dużej skali, np. 1:10 000. ( 13 liter)
10). Jedna z metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach, polegająca na wypełnieniu ( 14 liter)
11). Pomaga przy poszukiwaniu obiektów w obcym miejscu ( 4 litery)

3. Oblicz jakiej temperatury powietrza może spodziewać się turysta na szczycie Giewontu (1894 m n.p.m.), jeśli w Kuźnicach (1025 m n.p.m.) wynosi ona 17 stopni C

Z góry dzięki rozwiążcie chociaż jedno zadanie błagam

! Za najwięcej poprawnych odpowiedzi daje naj ;*


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T12:53:29+01:00
1.
a} woda działa na glebę = tworzenie rzek / żłobienie gleby
b} powietrze działa na wodę = falowanie wody {fale} / parowanie
c} powietrze działa na organizmy żywe = wymiana tlenu i CO2 z otoczeniem
d} erupcje wulkaniczne działają na powietrze = wydzielanie się do atmosfery olbrzymich ilości gazów i pyłów
e} woda działa na organizmy żywe = woda jest niezbędnym czynnikiem do życia na Ziemi

2.
1} WYSOKOŚĆ
2} SKALA
3} OGÓLNOGEOGRAFICZNA
4}
5}
6}
7} GENERALIZACJA
8} SIATKA
9} WIELKOSKALOWA
10} POWIERZCHNIOWA
11} MAPA


3.
1894 - 1025 = 870 m <= różnica wysokości szczytów
skoro temperatura wzrasta o 1 'C co 100m, to:
870m : 100m = 8,7 'C różnicy

temp w Kuźnicach - 17 'C
temp na Giewoncie - 17 'C + 8,7 'C = 25,7 'C


{tylko tych trzech haseł nie wiedziałam, pzdr :)}