Odpowiedzi

2010-02-02T05:00:32+01:00
*Ochrona zasobów przyrody polega na zatrzymaniu tak gwałtownego wyczerpywania surowców. Zasoby dzielą się na :
- niewyczerpalne (woda, wiatr, energia słoneczna ),
- wyczerpalne ale odnawialne (rośliny, zwierzęta, gleba),
- wyczerpalne ale nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali, ).
*By zahamować tak intensywną eksploatację środowiska należy: -korzystać z niewyczerpalnych zasobów.
-ograniczyć wydobycie i sprzedaż nie odnawialnych źródeł.
- oszczędne wykorzystywanie surowców półfabrykatów i produktów końcowych.
- powtórne wykorzystanie zużytych produktów.
- zmniejszenie ilości odpadów.
-ograniczyć urbanizację na terenach przyrodniczych.
-zacząć odnawiać to co zostało zniszczone(odsadzanie lasów)
*Przyczyny i skutki niszczenia zasobów:
-chęci zdobycia surowców.
-nie rozsądne wykorzystywanie.
-nie przykładanie uwagi go strat surowców przy wydobyciu.
-chciwość inwestorów
-gwałtowna urbanizacja