Pilne !!!!! pomóżcie !!!!!!!! Zad 1. Samochód, jadący ze stałą prędkością, pokonał 20km w ciągu 15min. Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny ??

Zad 2. Uzupełnij, stosując notacje wykładniczą;
7,8 × 10⁸ m...............km
8,3 × 10⁻⁵ kg..............g
4,7 × 10⁶ m²..............ha =.............. a
7,23 × 10⁻³ cm³............. l

Zad 3. Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmiejszej.

a= 5⁴⁵-5⁴⁴ b=125¹⁴ײ⁵ c=(5¹⁵)³ d=15⁴⁴:3⁴³

2

Odpowiedzi

2010-02-03T14:09:53+01:00
Zad.1
20km/15min=80km/60min=80km/h
80km/h*2,5h=200km

zad.2
7,8 × 10⁸ m=780000km
8,3 × 10⁻⁵ kg=0,083g
4,7 × 10⁶ m²=470 ha =47000 a
7,23 × 10⁻³ cm³=0,0000723 l
zad.3
c>a>d>b
2010-02-03T14:40:05+01:00
Zadanie .1
20 km / 15min = 80km / 60 min = 80km / h
80 km/h * 2,5h = 200 km

Zadanie.2
7,8 × 10⁸ m = 780000 km
8,3 × 10⁻⁵ kg =0,083 g
4,7 × 10⁶ m² =470 ha = 47000 a
7,23 × 10⁻³ cm³ = 0,0000723 l