1. Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenku żelaza(III), jeżeli masy atomowe żelaza i tlenu wynoszą odpowiednio mFe=56[u], mO=16[u] ?
2. Kry lodu utrzymują się na powierzchni wody, częściowo w niej zanurzone. Co na podstawie tej obserwacji można powiedzieć?
3. Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72g wody? (Masy atomowe: mH= 1u, mO=16u)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T15:48:46+01:00
1
Fe2O3
mFe:mO= 56*2:16*3= 112:48=7:3
2
Na podst. tej obs. można stwierdzić ze gęstość lodu jest mniejsza od gestosci wody
3
H2O
mH2O= 2*1u+16u=18u
2g wodoru---18g wody
x------------72
x=8g

72-8=64g
Odp w 72g H2o znajd sie 8g wodour i 64g tlenu
1 5 1