Działka ma kształt kwadratu o boku 30cm. Wzdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżkę. pRzy dwóch bokach działki ściażka miała szerokość 0,5 m a przy dwóch pozostałych 1,5 m. Oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka. Rozważ dwa przypadki.


proszę bardzo o oblicznie do tego bardzo mi zależy...
ogromnie dziękuję z góry ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T15:53:23+01:00
Rozwiazanie przypadku I
P = 30 x 30
P = 900
0,5 x 30 = 15
0,5 x 29,5 = 14,75
1,5 x 29,5 = 44,25
1,5 x 28 = 42
15 + 14,75 + 44,25 + 42
pole ścieżki: 116m²
Zajmuje 116/900 m²
(116/900 m² zapisz w ułamku )


rozwiazanie w przypaku II
30 x 0,5 = 15m²
30 x 0,5 = 15 m²
30 x 1,5 = 43,5m²
30 x 1,5 = 43,5m²

pole działki 900m²
pole ścieżki:15+15+43,5+43,5
pole ścieżki 117m²
1 3 1