Zad.1
zapisz następujące wyrażenia :
a) iloczyn liczby -3,kwadratu liczby a i sumy liczb x i y
b) kwadrat różnicy podwojonej liczby a i potrojonego sześcianu liczbi b
c) różnica iloczynu liczby 3,m i n i kwadratu sumy liczb x i y
d) suma sześcianów liczb x,y i z
e) iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
f) podwojony kwadrat sumy iloczynów liczb 3 i a oraz liczb 5 i b

Zad.2
Nazwij następujące wyrażenia :
a) a 2(b-c) 3
b) 3(3x 2+7)-4y 2
c) 4(a-b)2+a 2:3
d) 2a 2:(b-1) 3
e) (c 2+1)(c 2-2)
f) (mn) 2-3p:q 3
g) (a 3-2a) 2
h) 2(a 2+b-3,5) 2


Prosze pomóżcie xdd ! ;D

2

Odpowiedzi

2010-02-01T17:59:22+01:00
Zad.1
zapisz następujące wyrażenia :
a) iloczyn liczby -3,kwadratu liczby a i sumy liczb x i y
-3*a²*(x+y)
b) kwadrat różnicy podwojonej liczby a i potrojonego sześcianu liczbi b
(2a-3b³)²
c) różnica iloczynu liczby 3,m i n i kwadratu sumy liczb x i y
(3:m:n)-(x+y)²
d) suma sześcianów liczb x,y i z
x³+y³+z³
e) iloraz kwadratu sumy liczb p i q przez różnicę sześcianu liczby p i liczby q
(p+q)²:(p-q)³ (można to zrobić z kreską ułamkową)
f) podwojony kwadrat sumy iloczynów liczb 3 i a oraz liczb 5 i b
2(3a+5b)²

Zad.2
Nazwij następujące wyrażenia :
Zakładam, że tam gdzie nie ma znaków jest mnożenie czyli *
a) a*2(b-c)*3
Iloczyn liczby a, liczby b, oraz podwojonej różnicy liczb b i c
b) 3(3x*2+7)-4y*2
Różnica potrojonego iloczynu liczb 3, x i sumy liczb 2 i 7, oraz iloczynu liczb 4, y i 2
c) 4*(a-b)*2+a *2:3
suma iloczynu liczb 4, 2 i różnicy liczb a i b, oraz ilorazu iloczynu liczb 2 i a, przez 3
d) 2a *2:(b-1) *3
Iloraz iloczynu liczb 2, a i 2, przez iloczyn liczby 3 i różnicy liczb b i 1
e) (c* 2+1)(c *2-2)
Iloczyn sumy iloczynu liczb c i 2, oraz 1, z różnicą iloczynu liczb c i 2 oraz 2
f) (mn) *2-3p:q* 3
Różnica iloczynu liczb m, n i 2, oraz ilorazu iloczynu liczb 3 i p, z iloczynem liczb q i 3
g) (a *3-2a)* 2
Iloczyn liczby 2 i różnicy iloczynu liczb a i 3, z iloczynem liczb 2 i a
h) 2(a *2+b-3,5) *2
Iloczyn liczby 2 i podwojonej sumy iloczynu liczb a i 2, oraz różnicy b i 3,5

...Nareszcie skończyłam;)
Mam nadzieję, że to Ci pomoże i wiesz skąd się to wzięło;)
2 5 2
2010-02-01T18:39:29+01:00
1.
a. -3*a²*(x+y)
b. (2a-3b³)²
c. (3:m:n)-(x+y)²
d.x³+y³+z³
e. (p+q)²:(p-q)³
f. 2(3a+5b)²

2.
a.Iloczyn liczby a, liczby b, oraz podwojonej różnicy liczb b i c

b. Różnica potrojonego iloczynu liczb 3, x i sumy liczb 2 i 7,
oraz iloczynu liczb 4, y i 2

c.suma iloczynu liczb 4, 2 i różnicy liczb a i b, oraz ilorazu iloczynu liczb 2 i a, przez 3

d.Iloraz iloczynu liczb 2, a i 2, przez iloczyn liczby 3 i różnicy liczb b i 1

e. Iloczyn sumy iloczynu liczb c i 2, oraz 1, z różnicą iloczynu liczb c i 2 oraz 2

f. Różnica iloczynu liczb m, n i 2, oraz ilorazu iloczynu liczb 3 i p, z iloczynem liczb q i 3

g. Iloczyn liczby 2 i różnicy iloczynu liczb a i 3, z iloczynem liczb 2 i a

h. Iloczyn liczby 2 i podwojonej sumy iloczynu liczb a i 2, oraz różnicy b i 3,5

mam nadzieje, że pomogłem, bo się namęczyłem.
1 1 1