1.Okreslcie miejsca występowania tkanek przewodzących.
2.Wypiszcie funkcje tkanek przewodzących.
3.Wymieńcie charakterystyczne cechy tkanek przewodzących.
4.Opiszcie budowę wiązki przewodzącej.
Te wszystkie pytania dotyczą tkanek przewodzących
Proszę szybko o pomoc .Potrzebuje na jutro.
Opiszcie to krótko i zwięźle . Z góry dzięki !! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:12:48+01:00
1. występują w roślinie w łodydze.
2. służą do transportu substancji w obrębie ciała rośliny.
3 drewno inaczej ksylem służy do transportu wody i jest zbudowany z martwych kommórek. Wyrozniamy tu cewki i naczynia. Łyko inaczej floem przewodzi produkty fotosyntezy. zbudowane jest z żywych komórek. Ich pierwotna forma nosi nazwę komorek sitowych a bardziej zaawansowaną formą łyka są rurki sitowe
4Wiązka promienista (radialna) składa się z kilku pasm łyka i drewna ułożonych na przemian. Występuje w budowie pierwotnej korzenia. Wiązka koncentryczna zawiera wewnątrz elementy drewna otoczone pierścieniem łyka. Występuje w budowie wtórnej korzenia i łodygi. Wiązka kolateralna zbudowana jest z jednego pasma łyka i drewna, obydwa elementy przylegają do siebie. Pomiędzy łykiem i drewnem może występować warstwa kambium, wtedy jest to wiązka kolateralna otwarta. Występuje u roślin, które wykazują przyrost na grubość, np. nagonasienne, dwuliścienne. Jeśli na terenie wiązki nie ma kambium, to jest to wiązka kolateralna zamknięta. Występuje u roślin nie przyrastających na grubość - jednoliścienne.
2 4 2