Aby rozwiązać równanie kwadratowe (3x-5)² - 36 = 0 możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia a²-b²= (a-b)(a+b) w następujacy sposób:

(3x-5)² - 36 = 0
(3x-5)²-6² = 0
(3x-5-6)(3x-5+6)=0
(3x-11)(3x+1)=0
3x-11=0 v 3x+1=0
3x=11 v 3x = -1

Postępując analogicznie rozwiąż równania :

4(x+1)²-25=0
81-(3x+7)²=0
4x² - (x+2)²=0

Proszę o rozwiązanie według wzoru,ponieważ nie rozumiem co mam zrobi z między innymi liczbami stojącymi przed nawiasami.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T21:10:46+02:00
4(x+1)²-25=0
4(x+1)²-5²=0
4(x+1-5)(x+1+5)=0
4(x-4)(x+6)=0
(4x-16)(x+6)=0
4x-16=0 v x+6=0
4x=16/4 v x=-6
x=4 v x=-6


81-(3x+7)²=0
9²-(3x+7)=0
(3x+7-9)(3x+7+9)=0
3x-2=0 v 3x+16=0
3x=2/3 v 3x=-16/3
x=2/3 v x=-5 1/3