1.
W trakcie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i 120 patyczków tej samej długości. Zadanie polegało na zbudowaniu ze wszystkich patyczków 15 modeli sześcianów i czworościanów. Który układ równań powinna rozwiązać drużyna , aby dowiedzieć się , ile sześcianów i ile czworościanów trzeba zbudować ?
x-liczba czworościanów , y- liczba sześcianów

A.) X+Y=15
12X-6Y=120
B.)6Y-12X=120
X+Y=15
C.)6X+6Y=120
X+Y=15
D.)X+Y=15
6X+12Y=120

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:14:13+01:00
D.)X+Y=15
6X+12Y=120

x=15-y
6(15-y)+12y=120

x=15-y
90-6y+12y=120

x=15-y
6y=120-90

x=15-y
6y=30 /:6

x=15-y
y=5

x=15-5
y=5

x=10
y=5

DO ZBUDOWANIA CZWOROŚCIANU POTRZEBA 6PATYCZKÓW, DO SZEŚCIANU 12PATYCZKÓW.

ODP. Z PLASTELINY I 120 PATYCZKÓW DRUZYNA ZBUDUJE 10CZWOROŚCIANÓW (10*6=60) I 5 SZEŚCIANÓW (5*12=60).