Odpowiedzi

2009-10-05T20:41:04+02:00
Mimika jest trudna gdyż podczas gestów mimicznych muszą być skoordynowane wszystkie ruchy mięśni twarzy i trzeba wiedzieć co każdy gest oznacz. Nie wiedząc co dany gest oznacza można kogoś obrazić
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T20:41:43+02:00
Mimika jest zewnętrznym wyrazem przeżyć i nastrojów wyrażonym w grze mięśni twarzy i oczu, w ruchach rąk (gestach). Mimika podstawowych wzruszeń (np. gniewu lub radości) jest wrodzona i zasadniczo jednakowa przez całe życie u ludzi. Pewnemu zróżnicowaniu, najczęściej tamowaniu, ulega ona jednak pod wpływem życia zbiorowego i ćwiczenia. Czasem przejawia się w sposób patologiczny, np. płacz nieopanowany, śmiech nieopanowany. W porozumiewaniu się ludzi mimika należy do tzw. języka pozawerbalnego.
Czasami trudno okazać jakieś uczucie mimiką twarzy, lecz przeważnie jest oda już odruchem wrodzonym.
2009-10-05T22:05:55+02:00
Mimika – ruchy mięśni twarzy, wyrażające myśli, emocje, przeżycia, nastroje, a także postawy wobec innych ludzi oraz bieżące komentarze do toczącej się komunikacji (szerzej zobacz: komunikacja niewerbalna). W teatrze towarzyszy wypowiadanym słowom jako środek gry aktorskiej. W pantomimie jest najważniejszym obok ruchu środkiem wyrazu.

W badaniach nad mimiką podnoszono następujące kwestie:

w jakim stopniu jest ona zależna od środowiska – czy ludzie uczą się mimiki, czy raczej są to reakcje wrodzone
jak dalece zmienne kulturowo są schematy mimiczne
w jaki sposób, kiedy i jakie komunikaty przekazuje twarz.