1. Jaki jest wpływ temperatury ciała stałego na jego rozmiary?
2. Co to jest bimetal? Jakie są jego właściwości? Gdzie ma on praktyczne zastosowanie?
3. Co dzieje się z objętością cieczy, gdy wzrasta jej temperatura? Gdzie to zjawisko ma zastosowanie?
4. Na czym polega anomalna rozszerzalność wody?

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:08:08+01:00
Ad.1
Ciało stałe pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość (rozszerzalność temperaturowa ciał stałych).

Ad. 2
Bimetal- materiał wykonany z dwóch warstw różnych metali (lub stopów) sztywno połączonych ze sobą. Wykonuje się go dla wykorzystania różnic we właściwościach metali, np. w rozszerzalności cieplnej (najczęściej spotykane bimetale termiczne), przewodnictwie elektrycznym i wytrzymałości mechanicznej (bimetale przewodnikowe).
Przykładowe zastosowanie:
1) wyłącznik cieplny żelazka elektrycznego
2) wyłącznik cieplny czajnika elektrycznego
3) bezpiecznik prądu domowy tzw. automatyczny itp.

Ad.3
Wraz ze wzrostem temperatury objętość cieczy wzrasta. Zjawisko objętościowej rozszerzalności temperaturowej cieczy znalazło praktyczne zastosowanie w termometrach cieczowych.

Ad.4

Anomalna rozszerzalność wody-Woda podczas ogrzewania od temp. 0'C do 4'C zmniejsza swoją objętość. W temp. 4'C woda ma największą gęstość, a najmniejszą objętość. Gdy ogrzewamy wodę od temp. 4'C wzwyż, to jej objętość wzrasta.
15 4 15