Zad.4-Zapisz w jak najprostszej postaci:
c)(3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=
d)-(2a do 2 potęgi-3ab)-(2a-3a do 2 potęgi)+(-ab-b)=
Zad.7-Wykonaj nastepujące działania:
a)Do sumy liczby a i b dodaj ich różnicę
b)Od sumy liczb a i b odejmij ich różnice
c) Od różnicy liczb a i b odejmij sumę podwoojonej liczby a i połowy liczby b.
Zad.8-Przedstaw wyrazenie 4a do 2 potęgi-3ab
a)sumy dwóch sum algebraicznych
b)różnicy dwóch sum algebraicznych

POMÓŻCIE mam to na jutro

DAM NAJ....!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T12:27:21+01:00
Zad.4-Zapisz w jak najprostszej postaci:
c)(3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=
3x-y+1-x-y+y-x=
3x+1-y
d)-(2a do 2 potęgi-3ab)-(2a-3a do 2 potęgi)+(-ab-b)=
-(2a²-3ab)-(2a-3a²)-ab-b=
-2a²+3ab-2a+3a²-ab-b=
a²+2ab-2a-b
Zad.7-Wykonaj nastepujące działania:
a)Do sumy liczby a i b dodaj ich różnicę
(a+b)+(a-b)=

a+b+a-b=a
b)Od sumy liczb a i b odejmij ich różnice
(a+b)-(a-b)=

a+b-a+b=b
c) Od różnicy liczb a i b odejmij sumę podwoojonej liczby a i połowy liczby b.
(a-b)-(2a+½b)=

a-b-2a-½b=-a-1½b
1 5 1