Matematyka z plusem 1 zad 4 i 5 str 155
4.Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (x-2) - (2-x)
b) (a+b) + ( 2a - b ) - (a -2b)
c) (3x- y + 1) - ( x + y ) + ( y - x )
d) - (a² + 3ab) - (2b - 3a²) + (-ab - b)
5.²
a) 4x - (x + 6 ) + 4 dla x=1/3 (jedna trzecia)
b) (x² + 1 ) - ( x² - 2 ) + 10 dla x= 2,2
c) (a + 4 b) - (5 + 2a) - (3b - 5) dla a = 0,1 i b = 0,2
d) (-a² + 2ab - 1 ) + (a² - 4ab + 5) dla a= 1/4 (jedna czwarta) i b = 2
Proszę o szybką odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:08:19+01:00
4.Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (x-2) - (2-x)=x-2-2+x=2x-4=2(x-2)
b) (a+b) + ( 2a - b ) - (a -2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b=2(a+b)
c) (3x- y + 1) - ( x + y ) + ( y - x )=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
d) - (a² + 3ab) - (2b - 3a²) + (-ab - b)=-a²-3ab-2b+3a²-ab-b=
=2a²-4ab-3b

5.²
a) 4x - (x + 6 ) + 4 dla x=1/3
4x-x-6+4=3x-2
3x-2=3*⅓-2=1-2=-1

b) (x² + 1 ) - ( x² - 2 ) + 10 dla x= 2,2
x² + 1 -x² +2+10=13

c) (a + 4 b) - (5 + 2a) - (3b - 5) dla a = 0,1 i b = 0,2
a+4b-5-2a-3b+5=b-a
b-a=0,2-0,1=0,1

d) (-a² + 2ab - 1 ) + (a² - 4ab + 5) dla a= 1/4 i b = 2
-a²+2ab-1+a²-4ab+5=-2ab+4
-2ab+4=-2*¼*2+4=-1+4=3

192 3 192