Zad 1.

2 ładunki punktowe q1=-20x10 do -6 C i q2=-40x10 do -6 C odpychają się z siłą F=0.44x10 do -3 N. Oblicz odległość między ładunkami. Zrób Rysunek

Zad 2.

Oblicz wartość siły wzajemnego przyciągania się jądra atomu wodoru i elektronu krążącego po orbicie o średnim promieniu r=5.29x10 do -11 m. Ładunek elektronu e=-1.6x10 do -19 C. Ładunek protonu wynosi +1.6x10 do -19 C.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T20:43:44+02:00