Wskaż zestaw, w którym ciała niebieskie lub układy ciał uporządkowane są od najmniejszego do największego.
A.Galaktyka,Ziemia, Słońce, Księżyc
B.Ziemia, Księżyc , Galaktyka, Słońce
C. Księżyc , Słońce, Ziemia , Galaktyka
D. Księżyc , Ziemia, Słońce, Galaktyka
2,Który z zestawów odpowiedzi w prawidłowy sposób opisuje procesy geologiczne przedstawione na schemacie?
OSAD---1-->SKAŁA OSADOWA---2-->MAGMA--3-->SKAŁA MAGMOWA--4-->OSAD
A.1krzepnięcie 2.cementacja 3.wietrzenie 4. topnienie
B.1topnienie 2.wietrzenie 3.cementacja 4.krzepnięcie
C.1cementacja 2. topnienie 3. krzepnięcie 4. wietrzenie
D.1wietrzenie 2. krzepnięcie 3. topnienie 4. cementacja

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:04:32+01:00
Pierwsze zadanie odpowiedz
d

a drugie odpowiedz
c