Zadanie 1.
Jaką barwę będą miały wskaźniki :oranż metylowy,lakmus i wywar z czerwonej kapusty po dodaniu do każdego z nich kwasu siarkowodorowego ?

Zadanie 2.
Który z kwasów : chlorowodorowy czy siarkowodorowy ma większą masę cząsteczkową ? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 3.
Czy wzór HnR odnosi się do wszystkich kwasów,czy tylko do beztlenowych?Uzasadnij odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:29:24+01:00
1.oranż -czerwony, lakmus różowy, wywar z kapusty na różowo.
2 HCl= 35,5u+1u=36,5u
H2S= 32u + 2u=34 u Wiec większa ma HCl
3. wzór ten odnosi się do wszystkich kwasów, ponieważ kwas zbudowany jest z kationów wodoru i reszty kwasowej która moze byc tlenowa lub beztlenowa
3 3 3