1. Oblicz:
a.) zawartość procentową (% masowy) siarki i tlenu w kwasie siarkowym(IV)
b.) Stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(IV)
c.) stosunek masowy pierwiastków w tlenku siarki(IV).

2. Oblicz, ile gramów wody należy odparować z 300g. 20-procentowego roztworu kwasu chlorowodorowego, aby uzyskać stężenie 37%.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T16:04:08+01:00
A)H2SO3
H2=1*2=2u
S=32 u
O3=16*3=48 u
2u+32u+48u=82u
zawartość siarki:
s=32u*100%/82u=3200/82=39%
zawartość tlenu:
t=48u*100%/82u=4800/82u=58.5%
b)H2SO3
H=2*1u=2u
S=1*32u=32u
O3=3*16u=48u
1*2:32*1:16*3
2:32:48/:2(całość dzielimy na 2)
1:16:24
Odp.:Stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(IV) wynosi 1:16:24.
c)SO2
S=1*32u=32u
O2=2*16u=32u
32*1:16*2
32:32/:32 (całość dzielimy przez 2)
1:1
Odp.:Stosunek masowy w tlenku siarki (IV) wynosi 1:1.
u-Unit-masa atomowa

zadanie2
300 g*20%=60 g HCl jest w roztoworze

60 g - 37%
x g - 100%

x=(60 g*100%)/37%≈162,162 g roztworu

Odejmujemy od pierwszego roztworu drugi żeby zobaczyć ile wody trzeba odparować:
300 g-162,162 g=137,838 g wody
5 4 5
2010-02-01T16:09:13+01:00
A.) zawartość procentową (% masowy) siarki i tlenu w kwasie siarkowym(IV)
Kwas siarkowy (IV) ma wzór H2SO3

Obliczam masę całego związku:
M=2*1u+32u+3*16u=82u
zawartość siarki obliczam z proporcji:
82u-100%
32u-x(%) x=39%

Zawartość tlenu
82u-100%
48u-x(%) x=58,5%

b.) Stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(IV)
H:S:O
2:32:48
1:16:24
) stosunek masowy pierwiastków w tlenku siarki(IV).
tlenek siarki (IV) ma wzór :SO2
S:O
32:32 czyli 1:1

2 5 2