Cenę rakiety tenisowej podwyższono o 20% , a następnie tę podwyższoną cenę obniżono o 20% . Jaka jest cena rakiety po podwyżce i po obniżce w stosunku do ceny pierwotnej ???
A/taka sama B/niższa
C/wyższa D/niezmieniona

Proszę o wyjaśnienie...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:06:48+01:00
Jest nizsza

dlaczego?
zalozmy ze rakieta kosztowala 100 zl
podwyzka o 20%
100+ 20%*100=120zl
teraz obnizka
120zl - 120*20%

czyli
cena poczatkowa - 100%
x+20%*x= 120%x
120%x- 20%*120%x=96%
7 2 7
2010-02-01T16:12:24+01:00
Rakieta przykładowo może kosztować 115 zł

115x20:100=23 [zł]
115+23=138 [zł]
cena podwyższona

138x20:100=27,6 [zł]
138-27,6=110,4 [zł]
cena obniżona

Tak więc cena jest niższa, czyli odpowiedź D. Jest tak, ponieważ cena po dodaniu 20% tej ceny zmienia się i od tej zmiany obliczamy 20% zmienionej ceny i odejmujemy ją od ceny podwyższonej.


5 3 5
2010-02-01T16:15:21+01:00
Dane :
x - cena początkowa
x + 20% x - cena rakiety po podwyzce
( x+ 20%x )- 20% - cena rakiety po obnizce

x + 20% x = 1,2 x
1,2 x - ( 20% z 1,2x ) = 1,2x - 0,24x = 0,96 x
0,96 z x (x = 100% )
0,96 * 100 = 96

Odp. b - cena jest niższa .

8 4 8