Odpowiedzi

2010-02-01T16:34:32+01:00
Komisje stałe:
# Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
# Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
# Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)
# Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
# Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
# Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
# Komisja Finansów Publicznych (FPB)
# Komisja Gospodarki (GOS)
# Komisja Infrastruktury (INF)
# Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
# Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
# Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
# Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
# Komisja Obrony Narodowej (OBN)
# Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
# Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
# Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
# Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
# Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
# Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
# Komisja Skarbu Państwa (SUP)
# Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
# Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
# Komisja Ustawodawcza (UST)
# Komisja Zdrowia (ZDR)

Komisje nadzwyczajne:
# Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
# Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP)
# Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NZK)
# Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NOW)

Komiesje śledcze:
# Komisja Śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy (SKBB)
# Komisja Śledcza do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku (SKSS)
# Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika (SKKO)
# Komisja Śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces (SKGZ)
2 5 2