Odpowiedzi

2010-02-01T16:13:20+01:00
Alkan o masie 58u to butan(C4H10)

Alkohol to butanol
Wzór sumaryczny:
C4H9OH
Wzór półstrukturalny:
CH3CH2CH2CH2OH

Kwas to kwas masłowy inaczej butanowy:
Wzór sumaryczny:
C3H7COOH
Wzór półstrukturalny:
CH3CH2CH2COOH