Odpowiedzi

2009-10-05T21:01:33+02:00
Wzór ogólny alkanów: CnH₂n+₂
Zamiast symboli pierwiastków (C, H) trzeba podstawić masę unitową atomu (węgiel - 12u, wodór - 1u).

12 * n + 1 * 2 * n + 2 = 86
12n + 2n = 86 - 2
14n = 84 /:14
n = 6

n to liczba atomów wodoru w węglowodorze. Teraz tylko do wzoru podstawić i wyjdzie nam:
C₆H₁₄ - heksan
4 4 4