PRZETŁUMACZ
Cześć nazywam sie Marcin, mam 16 lat . Jest spokojnym nastolatkiem, mieszkam w małej wsi za Brodnicą, a dokładnie mieszkam w Karbowie. Karbowo, mimo tego że jest to bardzo mała wioska jest zapewne warta zwiedzenia.... dookoła cudne lasy, łąki, pełno prawdziwej natury...
zimą jest tu malowniczy krajobraz, zapewne nie dostrzegany przez wielu, a latem cisza i spokój . mimo tego że nie znajdzie się tu zniewalających atrakcji, zawsze znajdzie się coś urzekającego... (można to zdania jakoś uproscic,ale zeby został kontekst zdania)można spróbować mleka prosto od krowy, zebrać dorodne grzyby, pooglądać zwierzęta, odpocząć na łące słuchając ptaków, wykąpać w pobliskim jeziorku.... (można to zdania jakoś uproscic,ale zeby został kontekst zdania). Trzeba przyznać , ze w mojej miejscowosci nie ma zabytków do zwiedzania takich jak muzea, czy inne . Jedynym zabytkiem, któremu warto sie przyjzeć , to ogromne drzewo . Brzezinki - sosna - rosnąca przy leśnej drodze wiodącej z Brzezinek do leśniczówki Karbowo. Drzewo to ma obwód 212 cm, wysokość 18 m i wiek ok. 150 lat.
Za pomnik przyrody uznana w 1992 roku. ( mozna jakoś zmienic, byle zachować fakty, nie usza być wszystkie) . w Karbowie, głównie jest klimat od odpoczywaniaaa i leniuchowaniaa ! :DD . POmoooozeee ktoosss ?? Bardzooo proooszee ! Dajee Makss ;)))

mozna pozmieniac troche zdania, byle zachowało kontekst ;d

3

Odpowiedzi

2010-02-01T16:27:27+01:00
Hi, my name is Martin, I'm 16 years old. I am a quiet teenager, living in a small village for Brodnica, specifically live in Karbowie. Karbowo, despite the fact that this is a very small village is certainly worth a visit .... around the wonderful forests, meadows, full of the true nature of .winter here is a picturesque landscape, are not perceived by many in the summer of peace and quiet. even though it does not find compelling attractions here, there's always something enchanting ... (This may be something to simplify the view, but that was the context of the sentence) you can taste the milk straight from the cow, collect the handsome fungi, watch the animals to rest in a meadow listening to the birds, swim in a nearby lake .... (This may be something to simplify the view, but that was the context of the sentence)sculpture admit that in my village has no sights to visit such as museums, and others. The only monument, which is worth przyjzeć August, an enormous tree. Birkenau - pine - growing at the forest road leading from Brzezinek the forester Karbowo. This tree has a circumference of 212 cm, height 18 m and age about 150 years. Regarded as a natural monument in 1992. (You can somehow change, so keep the facts, not Usza be all). in Karbowie, mainly the climate for peace and quiet
1 5 1
2010-02-01T16:33:43+01:00
Hi, my name is Marcin, I'm 16 years old. I am a quiet teenager, living in a small village for Brodnica, specifically live in Karbowo. Karbowo, despite the fact that this is a very small village is certainly worth a visit .... around the wonderful forests, meadows, full of genuine nature.IIn winter picturesque landscape here is probably not understood by many, and in the summer silence and calm. Despite this, there is no compelling attractions here, there is always something enchanting ... You can drink milk straight from the cow, collect mushrooms, observe wildlife, relax in the meadow and hear the birds and swim in the lake ..... In my village there isn't a museum. The only monument that we see is a huge tree. Brzezinki - pine - growing at the forest road leading from Brzezinki the forester Karbowo. This tree has a circumference of 212 cm, height 18 m and age about 150 years.Behind them was a natural monument in 1992. . Krobowo's climate conducive to rest.
2010-02-01T18:57:25+01:00
Hi, my name is Martin, I'm 16 years old. I am a quiet teenager, living in a small village for Brodnica, specifically live in Karbowie. Karbowo, despite the fact that this is a very small village is certainly worth a visit .... around the wonderful forests, meadows, full of the true nature of .winter here is a picturesque landscape, are not perceived by many in the summer of peace and quiet. even though it does not find compelling attractions here, there's always something enchanting ... (This may be something to simplify the view, but that was the context of the sentence) you can taste the milk straight from the cow, collect the handsome fungi, watch the animals to rest in a meadow listening to the birds, swim in a nearby lake .... (This may be something to simplify the view, but that was the context of the sentence)sculpture admit that in my village has no sights to visit such as museums, and others. The only monument, which is worth przyjzeć August, an enormous tree. Birkenau - pine - growing at the forest road leading from Brzezinek the forester Karbowo. This tree has a circumference of 212 cm, height 18 m and age about 150 years. Regarded as a natural monument in 1992. (You can somehow change, so keep the facts, not Usza be all). in Karbowie, mainly the climate for peace and quiet.