Odpowiedzi

2009-10-05T21:08:32+02:00
Reformacja - ruch zapoczątkowany przez Marcina Lutra dążącego do reformy i odbudowy kościoła katolickiego

kontrreformacja - prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją
34 4 34
2009-10-05T21:08:51+02:00
Reformacja – ruch religijny i społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.

Kontrreformacja (reforma katolicka) – nurt odnowy Kościoła katolickiego w reakcji na wystąpienie protestantyzmu.
17 4 17
2009-10-05T21:19:51+02:00
Reformacja : Jest to wielki ruch społeczno religijny zapoczątkowany wystąpieniem Marcina Lutra w 1517r. (wtedy wystąpił z 95 tezami)

Kontreformacja- kościół chciał zacząć walkę z ruchem reformacji w ten sposób zwołał sobór trydecki który był w 154r. za co potępiano protestantów uznawano ich za heretyków
15 4 15