1Sprawdź czy punkty A=(3,-4) , B=(4,3) nalezą do wykresu funkcji
y= - w liczniku 12 w mianowniku x


2 Punkt A=(3,1) należy do wykresu funkcji y= minus w liczniku a w mianowniku x . Oblicz a


Pomocy :DD

Za złe odpowiedzi zgłaszam spam za pierwszą poprawną daje naj .

Chociaż jedno zadanie prosze :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:37:34+01:00
Zad.1
A=(3,-4)
-4=-12/3
-4=-4 Ten punkt należy do tego wykresu

B=(4,-3)
-3=-12/4
-3=-3 Ten punkt należy do tego wykresu

zad.2
A=(3,1)
1=-a/3 *3
3=-a *(-1)
-3=a


:)
2010-02-01T22:19:45+01:00
1Sprawdź czy punkty A=(3,-4) , B=(4,3) nalezą do wykresu funkcji
y= -12 / x

spr.A=(3,-4)
-4=-12/3
-4=-4
L=P punkt A należy do wykresu

spr. B=(4,3)
3=-12/4
3=-3
L≠P
punkt B nie należy do wykresu


2 Punkt A=(3,1) należy do wykresu funkcji y= -a /x . Oblicz a

y= -a /x
1=-a/3 /*3
3=-a /:(-1)
-3=a
1 1 1