Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T21:05:04+01:00
Dynastia sasów w Polsce to czas panowania dwóch króli: Augusta I i Augusta II.
Nie byli oni dobrymi królami dla naszego kraju. Za ich panowania:
- zawarto sojusz z Rosją,
- zwołano Sejm Niemy w 1717 r ( na którym staliśmy się zależni od Rosji),
-rzadko przebywali w kraju nie interesowail się sprawami Polski