Zad. 1
Na siatkę dyfrakcyjną o stałej siatki wynoszącej 6*10 do -6m pada wiązka światła monochromatycznego o długości fali 500nm. Oblicz wartość kąta, pod jakim obserwuje się jasne prążki pierwszego rzędu.

Zad.2
Na siatkę dyfrakcyjną pada światło o długości fali 630nm. Jasny prążek odpowiadający widmu drugiego rzędu obserwuje się pod kątem 5 stopni. Oblicz stałą siatki dyfrakcyjnej.

BŁAAAAAGAM O POMOC!!! TO PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-06T00:36:20+02:00
Wzór:

d sin α = nλ

λ – długość fali,
d – stała siatki,
n – rząd widma,
sin α = sinus kąta po jakim widać jasny prążek n-tego rzędu

1)
d sin α = nλ

sin α = nλ / d = 1* 5×10⁻⁷ / 6×10⁻⁶ = (0,5) / 6 = 0,083(3)

α ≈ 5⁰

2)
d sin α = nλ
n = 2

d = nλ / sin α = 2 * 63×10⁻⁸ / 0,0872 = 63×10⁻⁸ / 0,0436 = 63×10⁻⁸ / 436×10⁻⁴ = 0,00001444 = 14,44×10⁻⁶m

jest już późno, więc mogłem się gdzieś policzyć, ale dane są dobrze wstawione :)

9 4 9