Odpowiedzi

2010-02-01T16:28:36+01:00
1. Skąd wiemy że Bóg istnieje.? - Bóg stworzył cały świat. Nic nie wzięło się z powietrza ani ewolucji.
2.Skąd wiemy że pan Jezus jest Bogiem.? Pan Jezus nie jest Bogiem. Jest Synem Boga Żywego.
3.Skąd wiemy ze Jezus jest człowiekiem? Jezus był człowiekiem. Jest to dokładnie opisane we wszystkich Ewangeliach.
Co jest celem i zadaniem kościoła?
Celem Kościoła jest nawracanie ludzi na chrześcijanizm. Kościół przedstawia prawdę o Bogu, Jezusie, Maryji, Aniołach i wszystkich Świętych. Pozwala nam żyć w miłości i pokorze. Przestrzega także przed diabłem.
6 3 6
2010-02-01T16:34:13+01:00
1.Że Bóg istnieje wiemy z bibli, modlitw a także z kościoła i katechezy.
Biblia opisuje wydażenia z dziejów Jezusa,które sa potwierdzone.

2. Jezus (BÓG)począ się z ducha św. znał ludzkie mysli, odpuszczał grzechy, uzdrawiał,wypedzał złe duchy, zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
Jezus-słowo wcielono(jako człowiek)
urodził się z ludzkiej matki, rósł jak kazde dziecko, odczuwał głód i cierpienie, zmeczenie, spał,płakałbał się, umarł i został złożony do grobu.

celem koscioła jest aby przypomniec ludziom o bogu , aby modlili się za zamarłych i potrzebujących.aby złych ludzi sprowadzic na dobra droge a także po to aby ludzie wiedzieli co w zyciu jest dobre a co złe.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:35:01+01:00
1. Skąd wiemy że Bóg istnieje.?
z Pisma Świętego. Bóg dał się nam poznać także przez swoje Słowo, Biblię. Podobnie Bóg nie spędził wiele czasu starając się udowodnić Swoje istnienie na kartach Biblii. Mająca moc zmieniać życie Biblia, jej nieskazitelność i cuda, które towarzyszyły Jej pisaniu, powinny wystarczyć, by zmotywować nas do bliższego poznania jej.
Nigdy nie zdobędziemy wystarczających dowodów, że Bóg jest. Nie ma takich dowodów. Możemy tylko w to wierzyć. Dopiero wierząc w Boga, rozpoznajemy, że dał nam wiele świadectw na swoją obecność i możemy Go za to sławić.
O istnieniu Pana Boga wiemy:
• z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,
• z przekonania prawie wszystkich ludzi,
• z własnego sumienia,
• z Objawienia Bożego.

2.Skąd wiemy że pan Jezus jest Bogiem.?
O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:
• powiedział o tym Bóg Ojciec,
• zaświadczyli to Apostołowie,
• wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
• swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

3.Skąd wiemy ze Jezus jest człowiekiem?
Jezus jest najwybitniejszym człowiekiem jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Jest osią naszej cywilizacji. Na przykład czas przed Jego narodzeniem określamy przed Chrystusem, a po Jego narodzeniu - po Chrystusie. Jezus był i jest Synem Bożym. Wiemy to z Biblii.

4. Co jest celem i zadaniem kościoła?
Kościół katolicki posiada następujące cechy:
1) jest jeden,
2) święty,
3) powszechny (katolicki),
4) apostolski.
Do zadań Kościoła należy wydawanie "oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności czasu i warunków
3 3 3