Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T16:30:06+01:00
Poznajemy po tym że kościół jest:
- jeden bo bóg jest jeden
-święty bo bóg jest święty bo stworzył nas i świat
-powszechny bo każdy do niego chodzi
-bo bóg miał apostołów
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:33:39+01:00
- jest jeden ze względu na sowje źródło którym jest Trójca Święta i ze względu na swojego założyciela - Jezuysa Chrystusa

- Kościół jest święty poneważ Bóg i Jezus są Święci i oni go uświęcają. Świętośc kościoła jest niezaprzeczalna pomino tego że należą do niego grzesznicy.

- Kościół jest powszechny ponieważ jest w nim obecny Jezus, który udziela nam on pomocy do zbawienia. Kościół pwostał dla całego ludu i każdy człowiek może do niego należec. Bez względu na rase , płec i wiek. Kościól jest wszędzie tam gdzie są jego wyznawcy.

- Kościól jest apostolski gdyż jest zbudowany na fundamęcie apostołów. jest nauczany i uścięcany przez następców apostołów (kapłanów)
2 5 2
2010-02-01T17:30:53+01:00
1. Kościół jest jeden, ponieważ:
-ma jednego Pana
-tworzy jedno ciało ożywiane tym samym Duchem
-wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją
-posiada wspólne sakramenty
-jest kierowani przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi papież

2...święty, ponieważ:
-jego twórcą jest najświętszy Pan Bóg
-Chrystus wydał siebie dla jego uświęcenia
-ożywia go Duch Święty
-zalicza do swego grona Maryję i Świętych
-wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości

3....powszechny, ponieważ:
-głosi całość wiary
-rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia
-jest posłany do wszystkich narodów

4....apostolski, ponieważ:
-został zbudowany na "fundamencie Apostołów" (Ef 2,20)
-naucza tego,czego nauczali Apostołowie
-jest kierowany przez biskupów, następców Apostołów, pozostających w łączności z papieżem

1 1 1