Z 1

uporządkuj jednomiany
4ax"do potęgi 2"b(-3)*4a=
1/2*ac(-10/8)bx"potęga 2"=
3/4*2a(-4c"optęga 2")b=
0,2ax*10bx*3cy=
16b"potęga 2"*(-3b)*4ax2c=
3st*(-1/3)*t"pot.2"a*3b=
1/3a"pot.2"b*(-6)*4dxy*(-3)=
3/4*a"pot.2"b"pot.2"8a"pot.3"b"pot.6"(-3)=
7a"pot.2"1/2bxc*(-7)=
0,3*ayz*20cd=

2 oblicz wartość liczbową wyrazenia gdy x=3 y=(-1)

3xy"pot.2"/2x"pot.2"*1/9y"pot.3"=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T17:34:52+01:00
Zadanie 1


4ax²b(-3)×4a= 4ax²b-12a= -8a²x²b
1/2 *ac(-10/8)bx²= 1/2ac*(-10/8)bx²= -10/16 acbx²
3/4*2a(-4c²)b=6/4a(-4c²)b= -24/4 ac²b=-6ac²b
0,2ax*10bx*3cy=20ax²b*3y=60ax²bcy
16b²(-3b)*4ax*2c= -48b³*8axc= - 384b²axc
3st*(- 1/3)*t²a*3b= -1st*t²*3ab=3st³ab
1/3a²b*(-6)* 4dxy*(-3)= -6/3 a²b *(-12dxy)=-72/3 a²bdxy= - 24a²bdxy
3/4a²b²*b³*b⁶*(-3)=24/4 a²b¹¹(-3)= 6a²b¹¹*(-3)= -18a²b¹¹
7a²*1/2bxc*(-7)= - 49/2 a²bxc
0,3ayz* 20 cd= 6ayzcd

/-kreska ułamkowa:)


zadanie 2

3/2xy²*1/9 y³=[3/2 *3*(-1)*(-1)]*[1/9* (-1)*(-1)*(-1)= 9/2 * (-1/9)=(skracamy 9) = - 1/2

/- kreska ułamkowa