1) Jakie formy zagospodarowiania przeważają w Azji Środkowej?
2) Wyjaśnij, dlaczego w Strefie klimatów umarkowanych występują lasy iglaste, a w strefie klimatów podzwrotnikowych stepy oraz sawanna.
Bardzo, bardzo proszę o jak najszybszą pomoc!
Będę wdzięczna!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T04:22:52+01:00
1)W Azji środkowej przeważa rolnictwo.Tereny są tam słabo zaludnione ,wiec rozwój innych usług nie jest w pełni sprawny. Państwa leżące na terenie Azji Środkowej są słabo rozwinięte. Usługi są ograniczone, urbanizacja przebiega bardzo powoli.
2)W strefie klimatów umiarkowanych występują lasy iglaste ponieważ mają one mniejsze wymagania i są bardziej odporne na ujemną temperaturę.
W strefie klimatów podzwrotnikowych występują stepy oraz sawanna ponieważ roślinność ta przyzwyczajona jest do wyższych temperatur,odporna na palące słońce i nie jest wrażliwa na środowisko zewnętrzne.