1.Jaką barwę będą miały wskaźniki:oranż metylowy,lakmus i wywar z czerw onej kapusty po dodaniu do każdego z nich kwasu siarkowego .
2.Który z kwasów:chlorowodorowy czy siarkowodorowy ma większą masę cząsteczkową ? Wykonaj odpowiednie obliczenia
3.Czy wzór HnR (n=małe "n" u dołu H) odnosi się do wszystkich kwasów,czy tylko do beztlenowych ? uzasadnij odpowiedz.

NA DZISIAJ , do wieczora.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T16:38:09+01:00
1.oranż -czerwony, lakmus różowy, wywar z kapusty na różowo.
2 HCl= 35,5u+1u=36,5u
H2S= 32u + 2u=34 u Wiec większa ma HCl
3. wzór ten odnosi się do wszystkich kwasów, ponieważ kwas zbudowany jest z kationów wodoru i reszty kwasowej która moze byc tlenowa lub beztlenowa
3 5 3