Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T16:41:56+01:00
Nie wiem czy o to chodzi ale coś jest:)

Układy narządów.
a) NARZĄD-to komórki połaczone w jedną całosc
b)UKŁAD NARZADÓW-juz gotowe narzady,którym przeznaczone sa funkcje.
c)HOMEOSTAZA-zdolnosc orgaznizmów do utrzymania względnie stałego srodowiska wewnetrzego

PORÓWNANIE ZNACZENIA TERMINÓW:

NARZĄD UKŁAD NARZĄDÓW
tkanki połaczone w jedna całosc gotowe narządy którym przeznaczone sa funkcje

WYMIEN NARZĄDY I UKŁAD TWORZACE ORGANIZM CZŁOWIEKA
wątroba
serce
nerki
zęby

OMÓW HIERARHICZNĄ ORGANIZACJE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
-układ pokarmowy
-układ oddechowy
-układ krązenia krwi
-układ wydalniczy
-układ narzadów ruchu
-układ nerwowy
-układ dokrewny
-układ powłakany

OMÓW ZASADNICZE FUNKCJE FIZJOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE UKŁADÓW NARZĄDÓW
a)UKŁAD POKARMOWY
służy do pobierania pokarmu,jego trawienia
wchłanianie skladników odżywczych i usuwanie niestrawionych resztek
b)UKŁAD ODDECHOWY
praca układu oddechowego warunQje odpowiednie zaopatrzenie organizmu w tlen niezbędny do wydajnego utleniania wewnatrzkomórkowego
c)UKŁAD KRĄŻENIA KRWI
transport tlenu,substancji odżywczych i mocznika
d)UKŁAD ROZRODCZY
umozliwia rozród czyli utrzymywanie ciągłosci ratunkowej oraz ma wpływ na wazne cechy płuciowe
e)UKŁAD WYDALNICZY
słuzy do usuwania zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii z krwi oraz do utrzymywania równowagi wodno-mineralnej płynów ciała

Układ narządów, system narządów, narządy tworzące zespół elementów uzupełniających się funkcjonalnie dla zapewnienia prawidłowego przebiegu podstawowych czynności organizmu.

Układy narządów
Narządy zalicza się do poszczególnych układów na podstawie pełnionych funkcji. Kryterium to jest nieraz bardzo niejednoznaczne i problematyczne: czy szpik kostny należy do układu sercowo-naczyniowego czy do chłonnego, a może jest częścią układu kostnego? do którego układu zaliczyć pełniącą róznorakie funkcje powłokę wspólną?
W organizmie ludzkim wyróżnia się następujące układy:
układ kostny (systema skeletale)
układ połączeń kości (systema articulare)
układ mięśniowy (systema musculare)
układ trawienny (systema digestorium)
układ oddechowy (systema respiratorium)
układ moczowy (systema urinarium)
układ płciowy (systema genitale)
układ płciowy żeński (systema genitale femininum)
układ płciowy męski (systema genitale masculinum)
układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocrinum)
układ sercowonaczyniowy (systema cardiovasculare)
układ chłonny (systema lymphoideum)
układ nerwowy i narządy zmysłów (systema nervosum et organa sensuum)
część ośrodkowa czyli ośrodkowy układ nerwowy (pars centralis sive systema nervosum centrale)
część obwodowa czyli obwodowy układ nerwowy (pars peripherica sive systema nervosum periphericum)
część autonomicza obwodowego układu nerwowego (divisio autonomica systematis nervosi peripherici)
część współczulna (pars sympathica)
część przywspółczulna (pars parasympathica)
powłoka wspólna (integumentum commune)
24 4 24
2010-02-01T16:49:46+01:00
Narządem określamy zespół tkanek, wzajemnie ze sobą oddziałujących i przystosowanych do spełniania określonej funkcji w organizmie.


układy narządów i składające się na nie narządy znajdujące się w organizmie człowieka.

1. układ pokarmowy: przełyk, żołądek, jelita, odbyt, wątroba, trzustka;
2. układ oddechowy: narządy biorące udział w transporcie powietrza: jama nosowa, krtań tchawica, oskrzela; narząd wymiany gazowej - płuca,
3. układ krwionośny: serce,
4. układ hormonalny: gruczoły dokrewne: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, nadnercza, jądra, jajniki
5. układ wydalniczy: nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa,
6. układ nerwowy: mózg rdzeń kręgowy, nerwy mózgowe i rdzeniowe; narządy zmysłów: oko, ucho, kubki smakowe, receptory węchu,
7. układ powłokowy: skóra
8. układ rozrodczy: żeński - jajniki, jajowody, macica, pochwa, wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczka, gruczoły przedsionkowe; męski - jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, przewody wytryskowe, gruczoł krokowy, gruczoł opuszkowo-cewkowy, pręcie, moszna;
9. układ ruchowy: mięśnie, kości.
12 3 12
2010-02-01T18:45:24+01:00
Układ Pokarmowy:umozliwia rozdrabnianie pokarmu,ich trawienie.
Układ Oddechowy:zaoparuje organizm w tlen.
Układ Krwionośny:dostarcza do komórek składniki odżywcze ,tlen.
Układ Rozrodczy:warunkuje zachowanie ciągłości gatunku.
Układ Wydalniczy:pozwala na wydalanie szkodliwych metabolitów i nadmiaru wody.
10 3 10