Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T09:47:50+01:00
1 mol siarczanu(VI) potasu zawiera 7 moli atomów (2 potasu 1siarki + 4 tlenu) to 5 moli siarczanu potasu zawiera 7 x 5 = 35 moli atomów. 1 mol siarczanu(VI) amonu zawiera15 moli atomów (2azotu + 8 wodoru +1 siarki + 4 tlenu). My musimy znaleźć taka ilośc moli siraczanu(VI) amonu jaka zawiera 35 (tyle co 5 moli K2SO4) atomów Czyli: 15 moli atomów ---1 mol cząsteczek to 35 moli atomów----x moli czasteczek. stad x = 35/ 15 = 2,33 mola cząsteczek. Masa molowa siarczanu(VI) amonu to 132g/mol. Czyli 2,33mola x 132g/mol = 307,56 g