Przetłumaczysz mi tekst na j. polski?

These children are called Andy, Rupert and Jilly. Andy is 10 year old, Rupert is 12 an Jilly is 5. They are from England. And this is McMaxie. McMaxie is from Planet Bookzone in Farland. How ols is he? We don't know. He is big and strong, but he is not very good looking. In fact, he is quite ugly. McMaxie is here on a mission. His mission is: CONTACT THE EARTHIANS. His spacehip is an old book. Now Andy, Ruper an Jilly are at home, in the attic, with their new friend McMaxie. The big chest in the attic is open. `What's this?` asks Jilly. It's an old map. `Look at this map. Here is England, ... Germany ... and here is Australia!` says Andy `It is very strange. This text here ... Read it, please, Andy. `asks Jilly. `Fllow the map. Collect the clues. Find the password to the Empire of Magic.` `That's silly.` says Rupert. 'You are silly!` answera Jilly. `Help us, McMaxie! Help us find this password.` The Empire of Magic - Oh, that's wonderful!` says Andy. `But look at the map! Look at Australia!. `The colours are different now. It is green, and yellow, and pink, and purple, and red ... and it's ... OUCH! STOP! heelp!.. ' `Where is Andy? He is inside the map now, on his way to Australia! Come on, quick! Follow him!` cries Jily. Now the kids an McMaxie are inside the map too ..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:28:52+01:00
Te dzieci nazywają się Andy, Rupert i Jilly. Andy ma 10 lat, Rupert 12, a Jilly 5. One pochodzą z Anglii. A to jest McMaxie. McMAxie pochodzi z planety Bookzone(dosłownie: Książkowej Strefy) w Farlandzie. Ile on ma lat? My nie wiemy. On jest duży i silny, ale nie jest dobry w patrzeniu/szukaniu(?). W rzeczywistości, on jest całkiem brzydki. McMaxie jest ty na misji. Jego misja to kontakt z Ziemianami. Jego statek kosmiczny to stara książka. Teraz Andie, Rupert i Jilly są w domu, na poddaszu, z ich nowym przyjacielem McMaxiem. Duża skrzynia na poddaszu jest otwarta. "Co to jest?" - spytała Jilly. To jest stara mapa. " Spójrz na tą mapę. Tu jest Anglia, ... Niemcy... a tu jest Australia" - powiedział Andy "To bardzo dziwne. Ten teks tutaj, przeczytaj proszę, Andy."- powiedziała Jilly. Fllow(?, domyślam się, że chodzi o follow, a więc - śledź mapę/zastosuj mapę) mapę. Zbierz wskazówki. Znajdź hasło do Imperium Magii. "To głupie."- powiedział Rupert, "Ty jesteś głupi" - odpowiedziała Jilly. " Pomóż nam McMaxie! Pomóż nam znaleźć to hasło "." "Imperium Magii - oh, to wspaniałe" - powiedział Andy. "Ale patrzcie na mapę! Patrzcie na Australię!" Teraz kolory się zmieniają. To jest zielone i żółte i różowe i purpurowe i czerwone i to jest... Ohh, Stop! Pomocy!..." "Gdzie jest Andy? On jest teraz wewnątrz mapy, on jest w drodze do Australii! Chodźcie, szybko! Idźmy za nim!- Płakała Jilly. Teraz dzieci i McMaxie też są wewnątrz mapy...

Mam nadzieje, że pomogłam :)

ps. chce powiedzieć, że w przeciwieństwie do poprzedników przetłumaczyłam to sama bez pomocy translatora :) Tylko niektóre słówka sprawdzałam w słowniku :)
26 4 26