Zadanie 1. Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a)3x+y=5
2x-y=0
b)2x-y=5
x+y=4
c)-x-y=-6
-x+y=2
d)4x-5y=-4
-2x+3y=1,1
e)-2x+y=0
3x-3y=1
f)3x-2y=-12
2x-5y=-19
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie 2.Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników
a)y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)
b)3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y


1

Odpowiedzi

2010-02-01T17:23:07+01:00
Zadanie 1. Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a)
3x+y=5
2x-y=0
5x=5
x=1

3+y=5
y=2

b)
2x-y=5
x+y=4
3x=9
x=3

6-y=5
-y=-1
y=1

c)
-x-y=-6
-x+y=2
-2x=-4
x=2

-2-y=-6
-y=-4
y=4

d)
4x-5y=-4|*3
-2x+3y=1,1|*5

12x-15y=-12
-10x+15y=5,5
2x=-6,5
x=-3,25

-13-5y=-4
-5y=9
y=-1,8

e)
-2x+y=0|*3
3x-3y=1

-6x+3y=0
3x-3y=1
-3x=1
x=-1/3

2/3+y=0
y=-2/3

f)
3x-2y=-12|*2
2x-5y=-19|*(-3)

6x-4y=-24
-6x+15y=57
11y=33
y=3

3x-6=-12
3x=-6
x=-2

Zadanie 2.Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników
a)
y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2-3+x=0
x-2=5-2+y

x+y=1
x-y=5
2x=6
x=3

3+y=1
y=-2

b)
3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y

7x-3y=8|*(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5
-11x=-11
x=1

7-3y=8
-3y=1
y=-1/31 2 1