Zad1) oblicz natężenie prądu płynącego przez żrówkę latarki,jeżeli przez poprzeczny przekrój jej włókna w ciągu 10 s przepłynął ładunek 3 C. ZAD2) W skutek reakcji chemicznych w akumulatorze zgromadził się ładunek 45 Ah. oblicz jak długo można czerpać z tego akumulatora prąd o natężeniu 500mA.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T23:39:41+02:00
Zad1)
I - natężenie prądu
q - ładunek
t - czas

I = q/t = 3[C] / 10[s] = 0,3[A]

zad2)
jeśli akumulator ma pojemność 45Ah, tzn. że można z niego czerpać 45A przez 1h lub 1A przez 45h. z tego drugiego wynika, że 0,5 A można czerpać 2 razy dłużej niż 1A, więc 90h