Odpowiedzi

2013-02-09T21:15:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).


a) cząsteczki - N2, O2, Cl2, Br2, P4, S8, O3, H2
b) atomy - Na, Mg, Fe, Ag, Cu, Zn, Mn, K
c) zw. chemiczne - HNO3, HCl, MgO, K2O, Al2S3, KOH, CuO, CuSO4

2013-02-09T21:29:03+01:00

a)

F₂ - cząsteczka fluoru

O₂- cząsteczka tlenu

N₂- cząsteczka azotu

Cl₂ - cząsteczka chloru

I₂ - cząsteczka jodu

Br₂ - cząsteczka bromu

P₄ - cząsteczka fosforu

H₂ - cząsteczka wodoru

 

b)

S- atom siarki

N- atom azotu

C- atom węgla

Na- atom sodu

Ca- atom wapnia

Fe- atom żelaza

Zn- atom cynku

Al- atom glinu

 

c)

H₂O - tlenek wodoru

NO - tlenek azotu (II)

NH₃ - amoniak

NaOH- cząsteczka wodorotlenku sodu

H₂S-  siarkowodór

HNO₃ -  kwas azotowy (V)

K₃PO₄ -  fosforan (V) potasu