Prosze pomożciee mii !
Napisz P lub F

Granica umowna między Europą a Azją rozpoczyna się w zatoce obskiej ...
Biegnie wzdłuż wsch. stoku gór Ural ...
Prowadzi wzdłuż rzeki Ural ... i południowego wybrzeża Morza Kaspijskiego ...
Dalej przebiega przez Morze Czarne ... oraz cieśninę Dardanele ...

2

Odpowiedzi

2010-02-01T17:00:55+01:00
2010-02-01T17:37:54+01:00