Zapisz odpowiednie wyrażenie artmetyczne i oblicz jego wartość.
a) Do liczby 7,5 dodaj iloczyn liczb 1,2 i pięć dwunastych (5/12)
b) Od ilorazu liczby 2,5 przez dwie piąte ( 2/5) odejmij jedną czwartą (1/4)
c) Od sumy liczb jedna trzecia(1/3)i jedna szósta (1/6) odejmij kwadraty liczb jedna druga (1/2)
d) Do sześcianu liczby 2 dodaj kwadrat liczby dwie trzecie (2/3)

Pliss pomóżcie!

3

Odpowiedzi

2009-10-05T21:58:08+02:00
A)7,5 +(1,2*5/12) = 7,5+ 0,5=8
b)2,5/(2/5)- 1/4=25/10*5/2-1/4=6
c)1/3+1/6-(1/2)do2= 0,5+0,25=0,75
d)2do3 +2/3 do2=8+4/9=84/9
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T22:00:36+02:00
A) 7,5 + (1,2*5/12) = 7,5 + (12/10 * 5/12) = 7,5 + 0,5 = 8
b) 2,5 : 2/5 - 1/4 = 25/10 * 5/2 - 1/4 = 25/4 - 1/4 = 24/4 = 6
c) 1/3 + 1/6 - (1/2)² = 1/3 + 1/6 - 1/4 = 4/12 + 2/12 + 3/12 = 9/12 = 3/4 = 0,75
d) 2³ + (2/3)² = 8 + 4/9 = 8 i 4/9
2 5 2
2009-10-05T22:04:57+02:00
1. 7,5 + 1,2 x 5/12 = 7,5 + 12/10 x 5/12 = 7,5 + 1/2 = 8
2. 2,5 : 2/5 - 1/4 = 25/10 x 5/2 - 1/4 = 25/4 - 1/4 = 24/4 = 6
3. 1/3 + 1/6 - (1/2)do kwadratu = 2/6 + 1/6 - 1/4 = 1/2 - 1/4 = 1/4
4. 2 do trzeciej + (2/3)do kwadratu = 8 + 4/9 = 8 i 4/9
1 5 1