Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:05:34+01:00
Naysuj prostokat wez cyrkiel i dziel ta praekatna na coraz mniejsze odzinki
1 1 1
2010-02-01T17:24:17+01:00
1. Rysujemy dowolny prostokąt ABCD, kreślimy jego przekątną |BD|;
2. Odmierzamy cyrklem odcinek |BD| i nanosimy go na dowolną prostą;
3. Dzielimy powstały odcinek cyrklem na dwie równe części;
4. Teraz z powstałego punktu przecięcia prostej, prowadzimy drugą prostą nachyloną pod kątem ostrym do naszego odcinka;
5. Korzystając z twierdzenia Talesa kreślimy pięć odcinków takiej samej długości na naszej nowej prostej:

http://planimetria.tangens.pl/58,Podzia%C5%82_odcinka_na_cz%C4%99%C5%9Bci_Twierdzeie_Talesa.html

6. Na koniec rysujemy prostą równoległą do odcinka mieszczącego się w punktach (3) i (4), tak jak pokazałem na rysunku.
2 5 2