Zad.1
Metr sześcienny asfaltu waży 1,4 ton.Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20m x 40m użyto 40 ton asfaltu.Jaką grubość ma warstwa asfaltu na tym boisku???

zad.2
Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium o podanych wymiarach??
a) 20cm x 1,6dm x 3,5 dm
b) 0,3m x 2 dm x 500mm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T17:11:59+01:00
Zad.1
Metr sześcienny asfaltu waży 1,4 ton.Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20m x 40m użyto 40 ton asfaltu.Jaką grubość ma warstwa asfaltu na tym boisku???

V=20*40*c=800c

1m³-1,4t
V-40t

1,4V=40m³ /:1,4
V=40: 1²/₅
V=40: ⁷/₅
V=40 *⁵/₇
V=200/7 m³

800*c=200/7 /:800
c=¼*¹/₇
c=¹/₂₈ m≈0,036m
c=3,6cm
Warstwa asfaltu ma grubość 3,6cm

zad.2
Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium o podanych wymiarach??
a) 20cm x 1,6dm x 3,5 dm
2dm x 1,6dm x 3,5 dm

V=2*1,6*3,5=11,2dm³=11,2l <15l czyli się nie zmieści

b) 0,3m x 2 dm x 500mm
3dm x 2 dm x 5dm

V=3*2*5=30dm³=30l>15l czyli się zmieści
2010-02-01T17:16:04+01:00
1)
P=20*40=800
1m³ --- 1,4t
V=800H=200√7
H=200√7/800
H=√7/4

2) 15l=15dm³
a) 20cm=2dm, 1,6dm, 3,5dm
V=2*1,6*3,5=11,2dm³
nie zmieści się

b) 0,3m=3dm, 2dm, 500mm=50cm=5dm
V=3*2*5=30dm³
zmieści się