EPOKI LITERCKIE
a) Średniowiecze
b) Renesans
c) barok
d) oświecenie
e)romantyzm
f) pozytywizm
g)młoda polska
h)xx-lecie miedzywojenne
i) społeczość

DO KAŻDEGO Z NICH NAPISZ .............PRZEDSTAWICIELE ( MINIMUM 3)
I NAPISZ WIEK OD KIEDY DO KIEDY.........JAK KTOŚ MI TO ZADANIE ZROBI DOSKONALE OTRZYMA GWIAZDKE

1

Odpowiedzi

2010-02-01T17:37:05+01:00
Średniowiecze od 476 do 1476 Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz
Renesans od 1476 do 1620 Leonardo da Vinci, Marcin Luter, Krzysztof Kolumb
Barok od 1620 do 1720 Isaac Newton, Kartezjusz, Bach
Oświecenie od 1720 do 1822r Montekiusz, Lock, Ignacy Krasicki
Romantyzm 1822 do 1864 Caspar David Friedrich,
Pozytywizm od 1864 do 1890 J. Keats, F. Schiller, V. Hugo
Młoda Polska od 1890 do 1918 Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Stefan Żeromski
XX- lecie międzywojenne 1918 do 1939 Zygmunt Freud, Zofia Nałkowska, Michał Chromański

Mam nadzieję, że pomogłem:)
1 1 1